КРАПЛЕНИЕ

-я, ср. (спец.). Нанесение крапа на что-н.