НЕНАРОКОМ

нарт. (разг.). Ненамерен-. но, случайно. Н. попал куда-н.