ЯСТРЕБЁНОК

-нка, мн. -оета. -бят. м. Птенец ястреба.