ДАВЕЧА

нареч. (устар. и прост.). Недавно, незадолго до момента разговора.